Participeren

Het participatiebeleid van VentureNed is er op gericht om een substantieel minderheidsbelang en in sommige gevallen een meerderheidsbelang te verwerven in een aantal veelbelovende ondernemingen.
De focus van VentureNed ligt op bedrijven in de sectoren handel en industrie, IT en zakelijke dienstverlening.

Een participatie van VentureNed bestaat in de regel uit een combinatie van aandelenkapitaal en een rentedragende (achtergestelde) lening.
De financieringsbehoefte van de onderneming ligt bij de doelgroep van VentureNed tussen de € 100.000 en € 1.500.000.
Afhankelijk van de financieringsbehoefte kan de participatie de vorm hebben van een directe deelneming of via een daartoe opgerichte commanditaire vennootschap, waarin naast VentureNed meerdere individuele Investeerders (BusinessAngel Investors) en/of investeringsfondsen deelnemen.

Participaties worden actief begeleid door VentureNed.
Twee van onze partners fungeren als sparring partner om de kennis binnen VentureNed en binnen ons netwerk te mobiliseren voor een optimale begeleiding. De ontwikkeling van de participatie en het management staat hierbij centraal.

In een participatieovereenkomst worden afspraken over de timing van de financiering, de bijdrage van VentureNed en de exit vastgelegd. VentureNed blijft in de regel 3 tot 5 jaar intensief betrokken bij een onderneming. Daarna wordt het belang afgebouwd.