Bedrijfsfinanciering


Voor de financiering van uw bedrijfsmiddelen, gaat u altijd in eerste instantie naar een bank.
Een bankinstelling realiseert immers winst aan het ter beschikking stellen van financiële middelen.
Rente, depot- en transactiekosten vormen een deel van hun inkomstenbronnen.
Daarvoor stellen zij zelf risicoprofielen op waarbinnen zij opereren.

Er kan echter een moment komen dat de financieringbehoefte voor uw bedrijf een te groot risico voor hen gaat vormen. Denk daarbij aan een (te) snelle groei. Maar ook als het resultaat van uw bedrijf verminderd, de voorraden toenemen, ontwikkelingskosten hoger uitvallen of in geval van een negatieve cashflow.

Als uw bank niet meer met u meedenkt, kan VentureNed uitkomst bieden. Onder bepaalde voorwaarden is VentureNed bereid risicodragende leningen te verstrekken. Zie ons als een case-to-case fundmanager. VentureNed hanteert geheel andere maatstaven dan een bankinstelling.
Het beschikbaar stellen van extra groeivermogen wordt door VentureNed altijd gekoppeld aan een participatie.

Met andere woorden, wij zullen een deel van uw aandelen overnemen. U blijft echter altijd zelf de ondernemer die de ‘touwtjes in handen heeft’. Wij zullen nooit uw plaats in willen nemen.
Zie onze partners als een onzichtbare hand die gezamenlijk met u voortdurend zoekt naar de beste performance van uw bedrijf.

Daarnaast zijn er vele voordelen aan een participatie van VentureNed verbonden. Naast de financiële inbreng worden er per participatie twee vaste vennoten aangewezen die u blijvend adviseren. Zo kunt u te allen tijde terugvallen op twee sparringpartners, de uitgebreide managementervaring en netwerken van de VentureNed organisatie.