Private equity

Een participatiemaatschappij biedt haar portefeuillebedrijven kapitaal, managementondersteuning en specifieke expertise. Dit is echter geen vrijblijvend aanbod. U krijgt een professionele partij als aandeelhouder.

Deze partij denkt met u mee over de strategie van uw onderneming, de financiering en de invulling van uw topmanagement. Dat is de inbreng van VentureNed.

Voordat u overweegt private equity aan te trekken moet u zichzelf de volgende vragen stellen:

  • Bent u bereid om derden meet te laten beslissen over de strategie van uw onderneming?
  • Bent u bereid een nieuwe aandeelhouder toe te laten treden?
  • Heeft u de ambitie te groeien?
  • Heeft u de behoefte aan een degelijk ondernemingsplan?
  • Bent u bij een Buy-in of Buy-out, bereid mee te investeren in de onderneming?
  • Bent u bereid een deel van uw bedrijf op termijn samen met VentureNed te verkopen, na realisatie van de gestelde doelen?

Kunt u de bovenstaande vragen positief beantwoorden, dan kan private equity een geschikte financieringsvorm zijn om uw ambities te verwezenlijken.