Investeerders


De participaties en overnames door VentureNed kunnen mede gefinancierd worden door ‘Business angel investors”. Afhankelijk van de situatie kan dit rechtstreeks in de te reorganiseren onderneming of in een daarvoor opgerichte project holding.

Zowel actieve als passieve investeerders zijn welkom. Actieve investeerders ondersteunen de reorganisatie via een rol als commissaris of lid van de Raad van Advies.
Actief participeren kan vanaf € 75.000.

Alle investeerders worden eens per kwartaal geïnformeerd over de ontwikkeling van de reorganisatie van ‘hun’ onderneming. Hiervoor hanteren wij de ‘Best practices’ zoals vastgelegd in de gedragscode van de Nederlands Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

Participatiemaatschappijen hanteren een gemiddelde investeringstermijn van 3 tot 5 jaar en leveren op die manier een belangrijke bijdrage aan continuering van werkgelegenheid, economische groei, innovatie en herstructurering van ondernemingen en sectoren.

Investeerders die een bestaande onderneming willen overnemen, kunnen gebruik maken van onze marktplaats.

Deze wordt dagelijks geactualiseerd uit eigen en externe bestanden.

Heeft u interesse in een participatie van VentureNed, dan verzoeken wij u zich via “Contact” bij ons te registreren.

U wordt dan zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.