Voorkom een Faillissement


De cijfers zijn bekend. Jaarlijks gaan er in Nederland circa 8000 bedrijven failliet. In veel gevallen had dit voorkomen kunnen worden.

Als er sprake is van een negatief vermogen, zonder direct perspectief, is het tijd voor ingrijpende actie.

 

Het antwoord op de volgende vragen is bepalend voor de te volgen koers:

  • Is een aanvullende risicodragende financiering voor u de oplossing?
  • Moeten betalingsregelingen aangegaan worden?
  • Is een crediteuren akkoord een oplossing voor uw bedrijfsproblemen?
  • Levert uitstel van betaling voor u net genoeg ruimte om uw zaak weer op orde te krijgen?


VentureNed kan voor veel bedrijfsbedreigende omstandigheden snel oplossingen voorleggen.

Het aangaan van onderhandelingen met fiscus en/of crediteuren kan het beste door een derde, onafhankelijke partij gevoerd worden. Dat garandeert een zakelijke benadering zonder dat emotionele factoren de boventoon gaan voeren.

Samen met een ondernemer zijn bedrijf weer op de rails krijgen is een van de doelstellingen van VentureNed.

Is daarvoor de inbreng van risicodragend kapitaal noodzakelijk, dan kunnen wij dat fourneren. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van Business Angel Investors.