Doorstarten

Blijkt uw onderneming niet meer te redden, ga dan niet bij de pakken neerzitten.
Met de goede onderdelen van uw onderneming en de juiste medewerkers kan VentureNed vaak een doorstart realiseren.

Wat houdt een doorstart in?

Bij het uitspreken van en faillissement wordt door de rechtbank een curator aangesteld.
Dit is een advocaat die de belangen van de crediteuren zo goed mogelijk moet behartigen. Hij/Zij wikkelt ‘de boedel’ af en wordt daarbij gecontroleerd door een Rechter Commissaris (RC).

Ziet VentureNed toekomstmogelijkheden voor (onderdelen van) het gefailleerde bedrijf, dan bespreken wij met de curator de mogelijkheden tot overname van activa en merknaam. Op basis van een pragmatisch businessplan wordt er aanvullende financiering aangewend . Ook wordt geëvalueerd welke loyale medewerkers mee willen werken aan een nieuwe gezonde toekomst.

Alle goede oude en nieuwe componenten worden in een nieuwe vennootschap ondergebracht.
Op die manier kan VentureNed samen met u werken aan een nieuwe winstgevende toekomst. Vaak worden salarisbetalingen aan oud collega’s gegarandeerd zodat zij niet geconfronteerd worden met eventuele negatieve financiële gevolgen van het faillissement.