Ondernemers

 

Snel reageren bij veranderende omstandigheden, dat is een van de kenmerken van goed ondernemerschap.

Ook als het met uw bedrijf minder goed gaat kunt u nooit te snel advies van anderen inroepen.

U kunt een beroep op de kennis van VentureNed in de volgende situaties:

 • Gebrek aan liquide middelen
 • Dalende omzet en marges
 • Negatief eigen vermogen
 • (Te) hoge financierings- en/of salarisdruk
 • Afnemend vertrouwen bij financier(s); Kortom “De bank doet moeilijk”
 • Onvoldoende werk- en/of groeikapitaal
 • Stagnerende markten, geen innovatie
 • U hebt plannen en ideeën, maar weet niet hoe u deze moet financieren
 • De continuïteit van uw organisatie in het geding
 • Surseance of faillissement in zicht
 • Behoefte aan een doorstart
 • Management buy-in of buy-out
 • Geen goede opvolger

De kans is groot dat wij de problemen die u nu meemaakt, elders al eens opgelost hebben. Gezamenlijk met ondernemend Nederland hebben wij vele bedrijfsbedreigende situaties het hoofd geboden. Op grond van die ervaring kunnen wij adequaat reageren op uw eerste verzoek daartoe.