Financieringsaanvraag

 

Heeft u behoefte aan extra groeikapitaal, dan kunt u bij ons een financieringsverzoek indienen, via het aanvraag formulier via de link ‘Contact’.

Wij hanteren de volgende procedure:

 • Ontvangst aanvraagformulier
 • Binnen 48 uur nemen wij telefonisch contact met u op
 • Verificatie en controle gegevens
 • Inwinnen branche informatie
 • Kennismaking en intakegesprek op uw bedrijf
 • Evaluatie financieringsbehoefte
 • Beoordeling financieringscommissie
 • Bespreking in partnervergadering
 • Accordering of afwijzing
 • Aantrekken kapitaal
 • Overname deel aandelen
 • Daadwerkelijke investering
 • Inbreng kennis

VentureNed richt zich op MKB bedrijven met minimaal 5 tot 200 medewerkers.
Als zekerheidstelling neemt VentureNed altijd een deel van de aandelen over.
Dat hoeft echter niet een meerderheid te zijn. Wij schrikken niet terug van een negatief eigen vermogen of een negatieve cashflow of lopende incassoprocedures. Samen met u richten wij ons direct op de toekomst!