Buy-in Buy-out

 

Onder een buy-out wordt verstaan het verzelfstandigen van een bedrijf of bedrijfsonderdeel (MBO).

De voortzetting van een bedrijf of bedrijfsonderdeel met nieuwe aandeelhouders wordt een buy-in genoemd (MBI).

Bij beide situaties kan het noodzakelijk zijn een aanspraak te doen op venture capital. U koopt of verkoop wellicht één keer in uw leven een bedrijf of bedrijfsonderdeel. Voor de specialisten van VentureNed is dit dagelijks werk.

Wij kunnen u begeleiden gedurende het gehele traject. In nauwe samenwerking met u regisseren wij alle onderdelen. Van de waardebepaling tot en met de notariële overdracht. Maar ook zaken zoals intentieverklaringen of verkoop - en geheimhoudingsovereenkomsten.

De waardebepaling van een onderneming is geen handjeklap! Wij berekenen de koop- en/of verkoopwaarde van een onderneming vaak via de DCF methode (Discounted Cashflow). Op deze wijze worden toekomstige kasstromen teruggerekend naar de waarde van vandaag.