Privacy

VentureNed respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Persoon- en bedrijfsgegevens die via deze website worden verzameld ten behoeve van het leveren van informatie of diensten, worden uitsluitend gebruikt om aan uw verzoek te voldoen. Wij verwerken persoon- en bedrijfsgegevens die u via het contactgedeelte van deze website of via een in dat gedeelte genoemd e-mail adres aan ons verstrekt, uitsluitend voor de door u aangegeven doelstellingen. Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet aan derden buiten VentureNed verstrekt. Als het gaat om verkoopbemiddeling dan zal de geanonimiseerde tekst voor de website eerst aan u worden voorgelegd.

Wijzigingen

VentureNed behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze privacy statement aan te passen of te wijzigen. Niets in deze privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen VentureNed en enige bezoeker aan deze website of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Vragen

Indien u vragen heeft met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien van de bescherming van uw privacy bij het gebruik van deze website, neemt u dan contact op via info @ venturened.nl